Сучасна початкова школа не може залишатися осторонь від процесів модернізації освіти, які відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зокрема. Починаючи з 2018 року наш заклад освіти працює за принципами Нової української школи. Якщо подивитися на розвиток шкільної освіти за останні п’ять років, можна побачити позитивні зміни. З’ явилися можливості суттєво оновити матеріальну базу гімназії, навчальні кабінети початкових класів забезпечені швидкісним Інтернетом, мультимедійним обладнанням, багатофункціональними принтерами, навчальними осередками.

/Files/images/изображение_viber_2021-04-29_13-00-53.jpg

Учитель-новатор – той, хто знає, як зробити навчальний процес цікавим і захоплюючим, уміє використовувати мультимедійну техніку, мотивує і заохочує учнів до навчання, крокує у ногу з часом. Тому пріоритетним завданням методичної роботи в закладі є підвищення загальнодидактичної та методичної підготовки педагогів, забезпечення інноваційних методів і прийомів навчання та виховання учнів. Педагоги закладу постійно працюють над підвищенням ІКТ-навичок та активно використовують мультимедійні технології в освітньому процесі.

Нові знання, цікаві ідеї, слушні методичні поради вчителі закладу отримують під час підвищення кваліфікації в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», на семінарах, вебінарах, освітніх платформах «На Урок», «Всеосвіта» та студії онлайн-освіти EdEra, зокрема, онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання», що значною мірою полегшило ефективно організувати навчання здобувачів освіти в умовах обмеження освітнього процесу. З метою зростання професійної майстерності педагоги закладу освіти беруть участь у професійних конкурсах. У 2019 році вчитель початкових класів Шевченко Тетяна Іванівна посіла ІІ місце в І (зональному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», у номінації «Вчитель інклюзивного класу». У 2020 році вчитель початкових класів Мікуленко Ганна Василівна успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників відповідно до професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Використання ІКТ в освітньому процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто вирішення однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства.

Сучасне інформаційне суспільство перед закладом освіти ставить перш за все завдання підготовки особистостей, здатних:

§ гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях,

§ самостійно критично мислити;

§ грамотно працювати з інформацією;

§ бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.

Серед предметних компетентностей, якими має оволодіти молодший школяр, виокремлено математичну компетентність.

Математика застосовується в багатьох сферах нашого життя, починаючи від побутових завдань і закінчуючи різноманітними справами. Елементи математики - невід’ємна частина загальної системи орієнтації у навколишньому середовищі. Математика розвиває творчі здібності, мислення, виховує інтелектуальну чесність, критичність мислення та дає можливість розвивати гнучкість розуму, що потрібно для прийняття об'єктивного рішення будь-якої задачі.

/Files/images/изображение_viber_2021-04-29_13-02-09.jpg

Формування математичної компетентності учнів початкових класів є особливо актуальним у сучасному освітньому просторі. Підвищенню ефективності роботи сприяє залучення власного життєвого досвіду дітей та використання набутих знань та умінь у нестандартних життєвих ситуаціях.

Навчати математики в умовах змішаного та дистанційного навчання – виклик сьогодення. В нашій гімназії вже другий рік практикується змішане навчання. Це – методика, за якою учні засвоюють частину матеріалу онлайн і самостійно керують своїм часом, а частину – офлайн, у класі.

/Files/images/изображение_viber_2021-04-29_13-03-22.jpg

Використання інноваційних ІК-технологій значно полегшує організацію освітнього процесу під час дистанційного/змішаного навчання. Колектив учителів гімназії намагається продуктивно організувати навчання математики. Для вивчення математики в умовах дистанційного навчання ми обрали такі сервіси: онлайн-зустрічі у Zoom, учні самостійно переглядали відеоуроки за посиланнями, Інтернет-платформи Google Classroom, GoogleForms, МійКлас, Edugames, Learning.Apps, Kahoot та створювали власні медіапродукти: презентації, відеоролики, онлайн-тести, інтерактивні дидактичні ігри.

У 2020 році закладом придбано для початкових класів навчальну програму Edugames – українську розробку, електронні ігрові освітні ресурси з математики і української мови. Використання цієї програми є актуальним сьогодні, під час організації дистанційного навчання.

Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості - пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів, робить уроки яскравими та цікавими.

Учитель, який викладає математику та інформатику в умовах дистанційного/змішаного навчання, має дбати про власний саморозвиток, про активну творчу діяльність. Високий рівень фахової компетентності, прагнення високої ефективності уроку, активна власна творча діяльність – це ті важливі передумови для створення вчителем творчого середовища у процесі навчання учнів математики та інформатики.

Кiлькiсть переглядiв: 90